Știați că…?

Borșa are o biserică de lemn înscrisă în lista monumentelor istorice? Construită în anul 1700, biserica are hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”.

Biserica de lemn, anul 1936
Biserica de lemn din Borșa, anul 1936

 „Biserica Monument istoric este datată din sec. XVIII, dar ea a existat cu mult timp înainte. Hramul bisericii este Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, nume care provine de la Mănăstirea din Perii Maramureșului, care în anul 1391 a devenit Stavropighie patriarhală, adică depindea direct de Patriarhia din Constantinopol (Grecia). Biserica de lemn din Borșa a fost reconstruită se pare după anul 1717 când lăcașul de cult anterior a suferit de pe urma invaziei tătărăști. Este binecunoscută vitejia cu care locuitorii din Borșa au luptat și au învins pe tătari în ziua de 4 septembrie 1717, având în fruntea lor pe preotul Lupu Șandor sau Popa Lupu Șandru, fost căpitan în oștirea lui Rakoczy. Locul unde s-au dus luptele poartă până azi numele de Preluca Tătarilor.

Biserica de lemn se înfățișează cu un plan având o absida poligonală decroșată, naos dreptunghiular cu bolta semicilindrică supraînălțată, naos tăvănit peste care se ridică turnul clopotniță și un pridvor deschis pe fațada de Vest, cu etaj. Acoperișul de șindrilă cu dublă poală, iar turnul are un foișor cu arcade peste care se înalță zveltă turla bisericii.

De o deosebită valoare este pictura interioară realizată de meșteri anonimi în a doua jumătate a sec. al XVIII-lea. Numeroasele tipărituri ce se păstrau în această biserică și ale căror însemnări au fost publicate de preotul Ioan Bârlea, atestă legăturile intense pe care le avea această localitate cu centrele culturale din Țara Românească și Moldova. Unele icoane și unele cărți se află în prezent în Muzeul Mănăstirii Bârsana. În biserică se păstrează unele icoane și alte obiecte care fac parte din Patrimoniul Cultural Național.” – Sursa: Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului.

Această prezentare necesită JavaScript.

Vizitând Muzeul Mănăstirii Bârsana, am căutat icoanele și cărțile provenite din Biserica Monument de la Borșa. Iată o parte din acestea:

DSC_1510

DSC_1511

DSC_1512

DSC_1524